باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
irant3,iranu3,iranv3,finalw3bo200,ks1000,ek500,kt1000ky1000
finali25kx1000kw1000
kv1000ku1000an50
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
7628540

93x
19x
22x
28x
23x
18x
3x
1x
42x
173x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Legend Team
امتیاز در این دسته :
4077443

9x
6x
71x
3x
11x
1x
10x
5x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
4026452

1x


5

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
3713182

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


6

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3490691

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
3480102

6x
79x
2x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
3010631

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


9

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2707348

26x
1x
3x
3x
2x
1x
12x


10

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2686219

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
42x
128x


11

sanafari
امتیاز در این دسته :
2654516

3x


12

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


13

pejman
امتیاز در این دسته :
2555527

10x
1x
1x
1x


14

naruto team
امتیاز در این دسته :
2540374

1x
18x
5x
2x
3x
1x


15

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2390214

27x


16

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2327426

2x


17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
2323523

15x
3x
2x
1x


18

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2274310

1x
3x
8x
4x
1x
16x
78x


19

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2263644

30x
2x
1x


20

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2243219

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


21

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
2098499

3x
29x
3x
1x


22

Milad
امتیاز در این دسته :
2001409

3x
58x
4x
2x
6x
4x
1x


23

master
امتیاز در این دسته :
1981844

14x
2x
1x


24

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1956737

5x
20x


26

SIKO
امتیاز در این دسته :
1942375

10x
1x
1x
1x
1x
1x


27

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
28

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814623

6x
1x


29

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
30

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1759322

36x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


31

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
164605033

yazd
امتیاز در این دسته :
1466197

3x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
1426735

85x
1x
1x
1x


35

STALKER
امتیاز در این دسته :
1425540

16x
2x
1x
1x
1x


36

hami
امتیاز در این دسته :
1401016

1x
1x
5x


37

timsar
امتیاز در این دسته :
1398629

7x


38

Emperatur
امتیاز در این دسته :
139400639

hamed123
امتیاز در این دسته :
137181040


امتیاز در این دسته :
136439941

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1363620

12x
1x
1x
1x


42

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


43

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1335123

5x


44

RakaB
امتیاز در این دسته :
1305151

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


45

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388046

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
129696047

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
1293611
48

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1263180

17x


49

bikhial
امتیاز در این دسته :
1246920

1x


50

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x