باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ka1000finalw3jz1000
finald10jy1000ak50,al50,g25
eh500bl200finalg25
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
733903
2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
690065

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
582418

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


4

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
530630

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


5

pejman
امتیاز در این دسته :
527143

10x
1x
1x
1x


6

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
511958

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


7

WondeR
امتیاز در این دسته :
472905

5x
1x


8

pho3niX
امتیاز در این دسته :
451859
9

khanzade
امتیاز در این دسته :
448793

5x
1x


10

Legend Team
امتیاز در این دسته :
430867

8x
4x
65x
3x
10x
1x
9x
5x


11

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
424886

3x
22x
2x
1x


12

Milad
امتیاز در این دسته :
408057

3x
48x
3x
2x
4x
3x
1x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
403029

1x
17x
5x
2x
3x
1x


14

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
333976

14x
1x
3x
2x
1x
1x


15

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
332379

23x
1x
2x
3x
2x
1x


16

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
313557

13x
2x
1x
1x


17

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
295242
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
18

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


19

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
247928
20

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
242168

133x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
120x


21

Italiano
امتیاز در این دسته :
240333

5x


22

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
237792

6x


23

timsar
امتیاز در این دسته :
225169

7x


24

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
222385

30x
2x
1x


25

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


26

mohsen
امتیاز در این دسته :
207413

10x
1x


27

Odin
امتیاز در این دسته :
202600

1x
1x
1x
1x
4x
1x


28

king bahram
امتیاز در این دسته :
199589

6x


29

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


30

master
امتیاز در این دسته :
192574

14x
2x
1x


31

kia
امتیاز در این دسته :
191914

21x
8x
1x


32

STALKER
امتیاز در این دسته :
191840

12x
1x
1x
1x
1x


33

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
191278

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


34

White Castle
امتیاز در این دسته :
183620

1x
1x


35

Bizhan
امتیاز در این دسته :
175054

27x


36

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
174294

1x
14x
1x
2x
2x
2x
1x


37

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


38

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
166294

28x
2x
3x
2x
2x
2x


39

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330040

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
159966
41

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
158179

9x
10x
76x
11x
5x
11x
12x
62x


42

newteam
امتیاز در این دسته :
156595

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


43

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


44

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


45

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
153708

32x
1x
1x
2x
1x
1x


46

Count Team
امتیاز در این دسته :
152077
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
47

Nashenas
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


48

Mostafaa IL PRINCE
امتیاز در این دسته :
137293

7x


49

Vojtek
امتیاز در این دسته :
136000

2x
1x


50

نابودگر
امتیاز در این دسته :
134240

24x
2x
1x
1x
1x
1x