باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
li1000lh1000lg1000
bp200,ld1000,el500,le1000lf1000z1
le1000el500ld1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
932697

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
50x
181x


2

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
882944

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
113x


3

Legend Team
امتیاز در این دسته :
798346

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


4

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
709279

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


5

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
605715

3x
30x
3x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
588856

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
559930

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


8

pejman
امتیاز در این دسته :
527443

10x
1x
1x
1x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
484325

6x
1x


10

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
483542

16x
3x
2x
1x


11

khanzade
امتیاز در این دسته :
477263

6x
1x


12

pho3niX
امتیاز در این دسته :
451859
13

Milad
امتیاز در این دسته :
445895

3x
58x
4x
2x
6x
4x
1x


14

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
407339

27x
1x
3x
3x
2x
1x
18x


15

naruto team
امتیاز در این دسته :
404690

1x
19x
5x
2x
3x
1x


16

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
342476

14x
1x
3x
2x
1x
1x


17

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
316916

9x


18

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
311742

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
131x


19

مازندران
امتیاز در این دسته :
303268

55x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


20

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
281390

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
39x
127x


21

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
270328

2x
17x
2x
2x
1x
1x


22

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


23

Italiano
امتیاز در این دسته :
245493

5x


24

Radman
امتیاز در این دسته :
237171

31x
6x
3x
1x
3x
1x
19x
79x


25

timsar
امتیاز در این دسته :
226009

7x


26

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
224598

1x
18x
1x
2x
3x
2x
1x
1x


27

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
222385

30x
2x
1x


28

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
221731
29

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


30

STALKER
امتیاز در این دسته :
215500

17x
2x
1x
1x
1x


31

mohsen
امتیاز در این دسته :
208809

10x
1x


32

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
208790

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


33

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
208257

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


34

Odin
امتیاز در این دسته :
202600

1x
1x
1x
1x
4x
1x


35

king bahram
امتیاز در این دسته :
201813

8x


36

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
201408

41x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


37

White Castle
امتیاز در این دسته :
200750

2x
1x


38

Nakta
امتیاز در این دسته :
200335

30x
1x
1x


39

Bizhan
امتیاز در این دسته :
195334

27x


40

master
امتیاز در این دسته :
192844

14x
2x
1x


41

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


42

kia
امتیاز در این دسته :
191914

21x
8x
1x


43

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
190119

9x
10x
79x
12x
5x
11x
12x
62x


44

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
184441

6x
72x
4x
5x
4x
5x
2x


45

Scar face
امتیاز در این دسته :
168432

3x
1x


46

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


47

king bala
امتیاز در این دسته :
165719

6x
79x
2x
1x
1x
1x


48

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330049

newteam
امتیاز در این دسته :
156595

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


50

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x