باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
irant3,iranu3,iranv3,finalw3bo200,ks1000,ek500,kt1000ky1000
finali25kx1000kw1000
kv1000ku1000an50
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
843593

93x
19x
22x
28x
23x
18x
3x
1x
42x
173x


2

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
760231

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
709279

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
638617

9x
6x
71x
3x
11x
1x
10x
5x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
588856

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


6

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
557606

3x
29x
3x
1x


7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
554930

1x
3x
8x
4x
1x
16x
78x


8

pejman
امتیاز در این دسته :
527443

10x
1x
1x
1x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
484165

6x
1x


10

khanzade
امتیاز در این دسته :
475823

6x
1x


11

pho3niX
امتیاز در این دسته :
451859
12

Milad
امتیاز در این دسته :
445895

3x
58x
4x
2x
6x
4x
1x


13

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
429557

15x
3x
2x
1x


14

naruto team
امتیاز در این دسته :
404597

1x
18x
5x
2x
3x
1x


15

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
349839

26x
1x
3x
3x
2x
1x
12x


16

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
333976

14x
1x
3x
2x
1x
1x


17

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
295242

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


18

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
280877

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
42x
128x


19

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
275156

9x


20

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
270328

2x
17x
2x
2x
1x
1x


21

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


22

Italiano
امتیاز در این دسته :
245493

5x


23

timsar
امتیاز در این دسته :
226009

7x


24

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
222385

30x
2x
1x


25

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
221461
26

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


27

مازندران
امتیاز در این دسته :
217095

54x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


28

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
213694

1x
17x
1x
2x
2x
2x
1x
1x


29

STALKER
امتیاز در این دسته :
213100

16x
2x
1x
1x
1x


30

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
208257

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


31

mohsen
امتیاز در این دسته :
207573

10x
1x


32

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
205790

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


33

Odin
امتیاز در این دسته :
202600

1x
1x
1x
1x
4x
1x


34

king bahram
امتیاز در این دسته :
201813

8x


35

White Castle
امتیاز در این دسته :
200750

2x
1x


36

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
199797

36x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


37

Bizhan
امتیاز در این دسته :
194494

27x


38

Radman
امتیاز در این دسته :
193718

28x
6x
3x
1x
3x
1x
22x
79x


39

master
امتیاز در این دسته :
192844

14x
2x
1x


40

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


41

kia
امتیاز در این دسته :
191914

21x
8x
1x


42

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
190092

9x
10x
79x
12x
5x
11x
12x
62x


43

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


44

king bala
امتیاز در این دسته :
165719

6x
79x
2x
1x
1x
1x


45

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330046

newteam
امتیاز در این دسته :
156595

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


47

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


48

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


49

Count Team
امتیاز در این دسته :
152077
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
50

نابودگر
امتیاز در این دسته :
151200

24x
2x
1x
1x
1x
1x