باشگاه کاربران1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
160
2

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
130
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
3

RakaB
امتیاز در این دسته :
123

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
123x


4

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
122

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
120

133x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
120x


6

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
106
7

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
105

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


8

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
99

40x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
99x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
87

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


10

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
82

2x
10x
82x


11

No.1Team
امتیاز در این دسته :
77

69x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
75

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


13

Alireza Porthos
امتیاز در این دسته :
74

2x
1x
1x
74x


14

SwaTi
امتیاز در این دسته :
71

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


15

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این دسته :
68

26x
1x
1x
1x
1x
68x


16

i TeuTon
امتیاز در این دسته :
67

25x
6x
3x
1x
67x


17

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
62

9x
10x
76x
11x
5x
11x
12x
62x


18

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
61

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
61x


19

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
59

54x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
59x


20

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
58

9x
10x