باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ao50ln1000lm1000
bq200,ll1000,en500lj1000,em500,lk1000en500
ll1000bq200lk1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1218163

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
184x


2

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
1044844

105x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
18x
114x


3

king bala
امتیاز در این دسته :
1024014

6x
79x
2x
1x
1x
1x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
896486

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


5

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
868904

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
639776

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


7

kia
امتیاز در این دسته :
628757

21x
8x
1x


8

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
579609

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
38x
127x


9

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
494810

27x
1x
3x
3x
2x
1x
18x


10

Nakta
امتیاز در این دسته :
471564

30x
1x
1x


11

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
464450

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


12

Milad
امتیاز در این دسته :
460177

3x
58x
4x
2x
6x
4x
1x


13

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
452969

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
131x


14

مازندران
امتیاز در این دسته :
431195

59x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


15

STALKER
امتیاز در این دسته :
284660

17x
2x
1x
1x
1x


16

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
277414
17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
274223

16x
3x
2x
1x


18

pho3niX
امتیاز در این دسته :
265968
19

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
251641

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


20

naruto team
امتیاز در این دسته :
222476

1x
19x
5x
2x
3x
1x


21

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
220339

30x
2x
1x


22

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
220013

2x
17x
2x
2x
1x
1x


23

master
امتیاز در این دسته :
210941

14x
2x
1x


24

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
208080

37x
7x
6x
10x
4x
9x
20x
122x


25

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
206565
26

Nashenas
امتیاز در این دسته :
205130

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


27

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
195605

9x


28

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
188103

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


29

SARA
امتیاز در این دسته :
187435
30

Necromancer
امتیاز در این دسته :
182136

14x
1x


31

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
180912

14x
1x
2x
1x


32

ashkan JoKe[R]
امتیاز در این دسته :
171832

37x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


33

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
168471

9x
10x
79x
12x
5x
11x
12x
62x


34

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
167440
35

Cherry
امتیاز در این دسته :
166691

85x
1x
1x
1x


36

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
163790

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


37

MenTaL
امتیاز در این دسته :
162123

17x
2x


38

pejman
امتیاز در این دسته :
161593

10x
1x
1x
1x


39

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
161584

41x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


40

Cloudy
امتیاز در این دسته :
156260

34x
5x
4x
1x
1x
1x


41

White Castle
امتیاز در این دسته :
153560

2x
1x


42

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
150707

6x
72x
4x
5x
4x
5x
2x


43

WondeR
امتیاز در این دسته :
148673

6x
1x


44

Hossein.ManWeb
امتیاز در این دسته :
139718

8x
3x
29x
4x
1x
2x
2x
3x


45

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
137807

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
63x


46

7x
امتیاز در این دسته :
136755

1x
6x


47

ldragon
امتیاز در این دسته :
134816

8x
15x
7x
3x
2x


48

AshKan
امتیاز در این دسته :
134309

5x
2x
1x
1x
1x


49

Count Team
امتیاز در این دسته :
131659

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


50

Dark Lord
امتیاز در این دسته :
129860

40x
7x
8x
5x
4x
6x
1x
4x
16x