باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ka1000finalw3jz1000
finald10jy1000ak50,al50,g25
eh500bl200finalg25
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
990378
2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
830238

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


3

king bala
امتیاز در این دسته :
817193

6x
68x
2x
1x
1x
1x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
634710

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


5

kia
امتیاز در این دسته :
628757

21x
8x
1x


6

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
542407

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


7

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
506417

133x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
120x


8

Legend Team
امتیاز در این دسته :
445650

8x
4x
65x
3x
10x
1x
9x
5x


9

Milad
امتیاز در این دسته :
438572

3x
48x
3x
2x
4x
3x
1x


10

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
438089
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
380450

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
364710

23x
1x
2x
3x
2x
1x


13

pho3niX
امتیاز در این دسته :
265968
14

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
210957
15

master
امتیاز در این دسته :
210131

14x
2x
1x


16

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
210019

30x
2x
1x


17

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
208080

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


18

Nashenas
امتیاز در این دسته :
205130

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


19

naruto team
امتیاز در این دسته :
201446

1x
17x
5x
2x
3x
1x


20

SARA
امتیاز در این دسته :
187435
21

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
180912

14x
1x
2x
1x


22

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
169641

2x
27x
7x
5x
7x
3x
3x


23

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
169121

13x
2x
1x
1x


24

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
168303

9x
10x
76x
11x
5x
11x
12x
62x


25

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
167440
26

HEROS team
امتیاز در این دسته :
166456

34x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


27

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
166082

6x


28

STALKER
امتیاز در این دسته :
163170

12x
1x
1x
1x
1x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
163093

3x
22x
2x
1x


30

pejman
امتیاز در این دسته :
161593

10x
1x
1x
1x


31

Cherry
امتیاز در این دسته :
160979

83x
1x
1x
1x


32

MenTaL
امتیاز در این دسته :
158263

16x
2x


33

WondeR
امتیاز در این دسته :
148601

5x
1x


34

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
145169
35

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
140154

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


36

7x
امتیاز در این دسته :
136755

1x
6x


37

ldragon
امتیاز در این دسته :
134816

8x
15x
7x
3x
2x


38

Count Team
امتیاز در این دسته :
131659
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
39

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
124367

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
61x


40

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
123339

54x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
59x


41

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
120462

28x
2x
3x
2x
2x
2x


42

Stealth
امتیاز در این دسته :
116069

10x
3x
2x
2x


43

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
112635

14x
1x
3x
2x
1x
1x


44

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x


45

yahoo
امتیاز در این دسته :
106811

29x
5x
3x
1x
1x


46

ali2113
امتیاز در این دسته :
105082

10x
1x
1x


47

Just2Def
امتیاز در این دسته :
103348

3x
1x
1x
1x


48

CareFree
امتیاز در این دسته :
102695

2x
34x
2x
3x
1x


49

Herakles
امتیاز در این دسته :
100567

1x


50

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
99722

6x
67x
4x
5x
4x
5x
2x