باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
z1y1x1
finals1r1q1
p1.sfinalo1.xn1.x
1

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2710800

27x
1x
3x
3x
2x
1x
18x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
2283300

10x
1x
1x
1x


3

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1767500

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
50x
181x


4

WondeR
امتیاز در این دسته :
1674400

6x
1x


5

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1161700

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


6

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

3x
1x
1x
1x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
1054100

6x
79x
2x
1x
1x
1x


8

Odin
امتیاز در این دسته :
1025500

1x
1x
1x
1x
4x
1x


9

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
998200

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


10

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
954800

14x
1x
3x
2x
1x
1x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
926600

16x
3x
2x
1x


12

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
888400

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


13

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
755500

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
113x


14

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

2x
1x
3x
1x
1x
1x
1x


15

R e z a
امتیاز در این دسته :
672000

4x
1x


16


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


17

Alish
امتیاز در این دسته :
655000

2x
1x


18

ali2113
امتیاز در این دسته :
634500

10x
1x
1x


19

kizashi
امتیاز در این دسته :
613000

5x


20

STALKER
امتیاز در این دسته :
600000

17x
2x
1x
1x
1x


21

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


22

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
566900

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
131x


23

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
544700

3x
1x


24

Cherry
امتیاز در این دسته :
543800

85x
1x
1x
1x


25

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


26

Legend Team
امتیاز در این دسته :
525700

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


27

Narsis
امتیاز در این دسته :
520200

2x
3x


28

ALIREZA@
امتیاز در این دسته :
509800

1x
4x


29

pho3niX
امتیاز در این دسته :
506100
30

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


31

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
490100

30x
2x
1x


32

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


33

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


34

MenTaL
امتیاز در این دسته :
435700

17x
2x


35

hessam68
امتیاز در این دسته :
426000

2x


36

morghe-atash
امتیاز در این دسته :
422600

2x
1x


37

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


38

kasra
امتیاز در این دسته :
418800

1x
4x
1x


39

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


40

7x
امتیاز در این دسته :
405100

1x
6x


41

Fighter
امتیاز در این دسته :
374000

6x


42

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


43

khanzade
امتیاز در این دسته :
369200

6x
1x


44

cmc
امتیاز در این دسته :
366800

5x


45

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110046

Nakta
امتیاز در این دسته :
360400

30x
1x
1x


47

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


48

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


49

Italiano
امتیاز در این دسته :
356300

5x


50

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x