باشگاه کاربران1

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
34

133x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
34x
120x


2

Persian Style
امتیاز در این دسته :
34
3

SwaTi
امتیاز در این دسته :
31

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


4

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
25
5

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
23

37x
7x
6x
10x
4x
9x
23x
122x


6

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
22
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
20

5x
20x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
18

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


9

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
18

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
16

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


11

RakaB
امتیاز در این دسته :
16

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
123x


12

مازندران
امتیاز در این دسته :
11

43x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
11x


13

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
11

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x


14

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

9x
10x


15

MASTER. LORD
امتیاز در این دسته :
10

13x
3x
1x
2x
1x
1x
1x
10x


16

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
10

2x
10x
82x