باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
en500bq200em500
el500bp200ek500
bo200ej500bn200
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
389394

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


2

SwaTi
امتیاز در این دسته :
348189

20x
79x
21x
8x
11x
8x
5x
28x
70x


3

king bala
امتیاز در این دسته :
217650

6x
79x
2x
1x
1x
1x


4

مازندران
امتیاز در این دسته :
206436

59x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


5

omid attack
امتیاز در این دسته :
193630

99x
4x
2x
6x
1x
3x
3x


6

SuReNa
امتیاز در این دسته :
190914

57x
10x
5x
7x
6x
6x
3x


7

RaGnar
امتیاز در این دسته :
157149

81x
11x
6x
7x
9x
6x
6x


8

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
153759

105x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
18x
114x


9

GreatNW
امتیاز در این دسته :
141422

42x
12x
19x
19x
5x
13x
12x


10

Viking
امتیاز در این دسته :
137052

2x
51x
4x
5x
4x
1x
4x
2x


11

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
128502

6x
72x
4x
5x
4x
5x
2x


12

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
121901
13

Radman
امتیاز در این دسته :
113697

38x
8x
3x
2x
4x
1x
21x
81x


14

SARA
امتیاز در این دسته :
113263
15

LEGACIES
امتیاز در این دسته :
108528

76x
9x
13x
11x
16x
7x
8x
1x
15x
64x


16

w@rden_TeaM
امتیاز در این دسته :
101092

98x
7x
4x
1x
2x
5x
4x


17

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
98926

37x
6x
4x
3x
4x
6x
2x


18

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
93573

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x


19

Mehr@n Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x


20

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
90753

32x
1x
2x
2x
2x
1x


21

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
90751

48x
3x
3x
3x
1x
2x


22

RakaB
امتیاز در این دسته :
90193

85x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


23

The Sharp
امتیاز در این دسته :
83791
24

dark gunner
امتیاز در این دسته :
83050

28x
1x
1x
1x
1x
1x


25

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
82369

48x
3x
6x
4x
6x
2x
3x
105x


26

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
80010

87x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


27

mehdi1045
امتیاز در این دسته :
76063

77x
3x
1x


28

entegham
امتیاز در این دسته :
75965

7x
6x
45x
5x
2x
3x
3x
1x


29

H@$@N TeaMIRAN
امتیاز در این دسته :
75287

48x
4x
4x
5x
6x
1x
6x


30

Amatorha
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
29x
3x
4x
3x
1x


31

mahdi
امتیاز در این دسته :
73155

47x
1x
1x


32

M!RAS
امتیاز در این دسته :
72461

2x
20x
2x
3x
2x
2x
1x


33

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
71477

101x


34

Dark Lord
امتیاز در این دسته :
70020

40x
7x
8x
5x
4x
6x
1x
4x
16x


35

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
68823

1x
37x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
10x


36

Azad Bash
امتیاز در این دسته :
68426

25x
1x
2x
1x
1x
1x


37

Sky
امتیاز در این دسته :
65795

5x
29x
2x
1x
1x
1x
1x


38

Cyanide
امتیاز در این دسته :
62819

22x
2x
1x
2x
2x


39

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
60200

41x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


40

wildseed
امتیاز در این دسته :
59800

38x
1x
1x
1x


41

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
57261

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
38x
127x


42

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
57080

46x
2x
3x
5x
6x
1x
2x


43

Mehraban
امتیاز در این دسته :
55521

4x
50x


44

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x


45

divar team
امتیاز در این دسته :
53075

19x
1x
1x
2x


46

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x


47

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
48580

2x
17x
4x
5x
1x
1x
1x


48

Davood
امتیاز در این دسته :
48486

26x
3x
2x
2x
2x
1x


49

kaveh
امتیاز در این دسته :
46981

54x
1x
1x
1x
1x


50

bi nazir انوش
امتیاز در این دسته :
46444

21x
2x
1x
2x
1x