باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
m1.xev1000.seu1000.s
db500.set1000.ss200.s
es1000.su50.tda500.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1396268

59x
16x
16x
16x
16x
14x
2x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x

3

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
994106

1x

4

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
5

Count Behdad
امتیاز در این دسته :
800974

4x
5x
6x
9x
2x
1x
1x

6

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
750159

6x
2x
1x
1x
1x

7

ali2113
امتیاز در این دسته :
733536

6x
1x

8

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
725503

2x
8x
1x
1x
1x

9

famo
امتیاز در این دسته :
681372

2x
1x
1x

10

natarsid
امتیاز در این دسته :
676946

5x
3x
2x
12x
4x

11

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
650820

5x
1x

12


امتیاز در این دسته :
625327

3x
1x

13

Shaniz
امتیاز در این دسته :
600554

10x

14

Odin
امتیاز در این دسته :
591300

1x
1x
1x
1x
2x
1x

15

naruto team
امتیاز در این دسته :
581063

8x
2x
2x
2x

16

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
570810

1x

17

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

18

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
547139

7x
1x
1x
1x

19

Super-Man
امتیاز در این دسته :
524175

85x
6x
7x
11x
8x
11x
8x

20

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
522411

7x

21

SharLatan SE
امتیاز در این دسته :
510130

7x
3x
43x
8x
7x
5x
1x

22

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

23

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

24

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
492530

9x
1x
1x

25

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
473828

14x
2x
1x
1x
1x
1x

26

surena
امتیاز در این دسته :
469967

2x

27

NoName
امتیاز در این دسته :
467516

1x
2x
3x

28

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x

29

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
453200

3x
2x
1x

30

nadia
امتیاز در این دسته :
450604

2x
2x

31

pho3niX
امتیاز در این دسته :
446704

1x
5x
2x
1x

32

aidin582
امتیاز در این دسته :
444082

4x
1x
1x
1x
1x
1x

33

javad.sh
امتیاز در این دسته :
430230


34

MR.BLACKHAND
امتیاز در این دسته :
421415

7x

35

owldark
امتیاز در این دسته :
410473

16x
1x
1x
1x

36

MSM
امتیاز در این دسته :
407331

19x
1x
1x
1x
1x

37

HIPPO
امتیاز در این دسته :
406096

6x

38

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
405960


39

Jacob
امتیاز در این دسته :
403300

1x
1x
2x

40

Fear has return
امتیاز در این دسته :
403162

6x

41

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
402400

1x
1x
1x

42

wargod
امتیاز در این دسته :
401640


43

هیبت
امتیاز در این دسته :
384972


44

میثم نکش
امتیاز در این دسته :
374836


45

farzinght
امتیاز در این دسته :
372960


46

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
367032

4x
1x

47

Mr.SALTツ
امتیاز در این دسته :
362624

47x
11x
8x
8x
10x
5x
5x

48

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
360679

7x
1x

49

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

50

LawLess
امتیاز در این دسته :
356957

5x
1x
2x
1x
2x