باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
fn1000.sy50.sfm1000.s
n1.xx200.s
fl1000.sfk1000.sw200.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1626930

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
51x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

3

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1384508

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

4

natarsid
امتیاز در این دسته :
1165286

6x
3x
2x
13x
5x

5

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1054106

2x

6


امتیاز در این دسته :
908843
7


امتیاز در این دسته :
848427

3x
1x

8

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
9

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

10

LEVIN
امتیاز در این دسته :
769727
11

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
768897

6x
2x
1x
1x
1x

12

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

13

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

14

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
713468

97x
6x
8x
14x
11x
14x
11x
21x
42x

15

famo
امتیاز در این دسته :
681372

2x
1x
1x

16

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

17

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

18

Shaniz
امتیاز در این دسته :
633152

10x

19

bye
امتیاز در این دسته :
629390

7x
3x
46x
8x
7x
5x
1x

20

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
609659

7x
1x
1x
1x

21

pho3niX
امتیاز در این دسته :
581220

1x
8x
2x
1x

22

naruto team
امتیاز در این دسته :
581063

8x
2x
2x
2x

23

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
570313
24

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
547812

9x
1x
1x
16x

26

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
540450

1x
1x
2x

27

MenTaL
امتیاز در این دسته :
515872

8x
1x
15x

28

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

29

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

30

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
495547

7x
1x
2x
1x

31

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

32

aidin582
امتیاز در این دسته :
490215

4x
1x
1x
1x
1x
1x

33

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
487372

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x

34

MSM
امتیاز در این دسته :
486950

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

35

wargod
امتیاز در این دسته :
483720


36

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
483000


37

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

38

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
469320


39

Observer
امتیاز در این دسته :
466378

1x
3x

40

master
امتیاز در این دسته :
460932

2x
2x

41

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x

42

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
453200

3x
2x
1x

43

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
451341

15x

44

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
450033

54x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
12x
35x

45

CyRuS
امتیاز در این دسته :
447064

12x
1x

46

میصم خسته
امتیاز در این دسته :
441996


47

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
440180

50x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

48

LawLess
امتیاز در این دسته :
439877

6x
1x
2x
1x
2x
10x

49

MR.BLACKHAND
امتیاز در این دسته :
439415

7x

50

HIPPO
امتیاز در این دسته :
433337

6x