باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ap200.sgu1000.sdl500.s
ac50.sp1.xao200.s
gt1000.san200.sgs1000.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1754944

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
73x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1468896

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
28x
58x

3

will come for you
امتیاز در این دسته :
1406908

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

4

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
22x

5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1371042
6


امتیاز در این دسته :
1361127

4x
1x

7

ldragon
امتیاز در این دسته :
1304926

7x
14x
6x
3x
2x

8

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1285946

2x

9

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1228381

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

10

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1184497

4x
16x
19x

11

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1027207

72x
13x
12x
12x
2x
7x
7x
1x
17x
54x

12

naruto team
امتیاز در این دسته :
1011811

1x
11x
2x
2x
3x
1x

13

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
944108

10x
3x
1x
1x
1x

14

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
15

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x

16

hammerson
امتیاز در این دسته :
882014


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
872270

1x
2x
3x
1x

18

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
19

master
امتیاز در این دسته :
805930

2x
5x

20

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

21

SharlataN
امتیاز در این دسته :
795797

7x
3x
52x
8x
8x
5x
1x

22

kia
امتیاز در این دسته :
769255

12x
3x

23

famo
امتیاز در این دسته :
767353

4x
1x
1x

24

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
730172

11x
1x
2x
1x
19x

26

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

27

wargod
امتیاز در این دسته :
684960


28

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
29

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
653760


30

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

31

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152
32

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

33

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
629290


34

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
628814

26x
1x
1x

35

MenTaL
امتیاز در این دسته :
624732

11x
2x
18x

36

aidin582
امتیاز در این دسته :
624135

4x
1x
1x
1x
1x
1x

37

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

38

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
613439

22x
2x
1x
18x

39

king bala
امتیاز در این دسته :
606334

3x
34x
1x

40

LawLess
امتیاز در این دسته :
595882

6x
1x
2x
1x
2x

41

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
584160


42

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
582463

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
51x

43

MSM
امتیاز در این دسته :
566062

26x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

44

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
564673

59x
12x
15x
12x
14x
6x
7x
26x
67x

45

kleptomaniac
امتیاز در این دسته :
563120


46

David1994
امتیاز در این دسته :
560736

22x

47

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

48

timsar
امتیاز در این دسته :
537878

4x

49

WondeR
امتیاز در این دسته :
514508

1x

50

stupid
امتیاز در این دسته :
506120

12x
1x
1x
1x
1x
1x