باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
gj1000.sdh500.sgi1000.s
ai200.sgh1000.sah200.s
ft1000.s,fv1000.s,fx1000.s,fz1000.sgg1000.sfinalo1.x
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751660

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
62x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1399224

18x
20x
109x
20x
13x
17x
6x
28x
52x

3

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

4

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

5

natarsid
امتیاز در این دسته :
1242926

6x
3x
2x
13x
5x

6


امتیاز در این دسته :
1147727

4x
1x

7

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1142306

2x

8

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1120417
9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1025826

17x
2x
4x
1x

10

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
998713

1x
13x
1x
1x
1x
3x
1x

11

naruto team
امتیاز در این دسته :
960471

1x
10x
2x
2x
2x
1x

12

Gℓσяу Team
امتیاز در این دسته :
931452

70x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
1x
15x
44x

13

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

14

Stealth
امتیاز در این دسته :
869007

9x
3x
2x
2x

15

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
854301

7x
2x
1x
1x
1x

16

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
806270

1x
2x
3x
1x

18

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

19

kia
امتیاز در این دسته :
768385

12x
3x

20

hammerson
امتیاز در این دسته :
767054


21

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

22

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

23

SharlataN
امتیاز در این دسته :
722440

7x
3x
49x
8x
8x
5x
1x

24

famo
امتیاز در این دسته :
719178

2x
1x
1x

25

master
امتیاز در این دسته :
661692

2x
4x

26

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
27

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

28

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152

10x

29

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

30

wargod
امتیاز در این دسته :
626760


31

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

32

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
611372

10x
1x
1x
18x

33

MenTaL
امتیاز در این دسته :
602002

10x
2x
17x

34

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
600654

24x
1x
1x

35

LawLess
امتیاز در این دسته :
585782

6x
1x
2x
1x
2x

36

aidin582
امتیاز در این دسته :
583095

4x
1x
1x
1x
1x
1x

37

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
582360


38

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
576214

6x
6x
28x
9x
4x
8x
16x
44x

39

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
567120


40

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

41

MSM
امتیاز در این دسته :
528920

24x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

42

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
525279

53x
11x
11x
9x
11x
6x
6x
26x
62x

43

David1994
امتیاز در این دسته :
508056

17x

44

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
505348

20x
1x
17x

45

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

46

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

47

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

48

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
489983

47x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
18x

49

king bala
امتیاز در این دسته :
482040

2x
27x
1x

50

kleptomaniac
امتیاز در این دسته :
478760