باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
gm1000.sdi500.sgl1000.s
b25.sgk1000.saj200.s
gj1000.sdh500.sgi1000.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751660

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
70x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1417112

18x
21x
110x
21x
13x
18x
6x
28x
53x

3

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

4

will come for you
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

5

ldragon
امتیاز در این دسته :
1244646

6x
3x
2x
13x
5x

6


امتیاز در این دسته :
1219427

4x
1x

7

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1168826

2x

8

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1149006

18x
2x
5x
1x

9

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1120417
10

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1056033

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

11

naruto team
امتیاز در این دسته :
992471

1x
11x
2x
2x
3x
1x

12

Gℓσяу Team
امتیاز در این دسته :
931799

70x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
1x
15x
46x

13

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x

14

Stealth
امتیاز در این دسته :
885647

9x
3x
2x
2x

15

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
856701

7x
2x
1x
1x
1x

16

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

hammerson
امتیاز در این دسته :
822374


18

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
820870

1x
2x
3x
1x

19

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

20

kia
امتیاز در این دسته :
768385

12x
3x

21

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

22

famo
امتیاز در این دسته :
750078

2x
1x
1x

23

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
730172

11x
1x
2x
1x
18x

24

SharlataN
امتیاز در این دسته :
728937

7x
3x
51x
8x
8x
5x
1x

25

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

26

master
امتیاز در این دسته :
699472

2x
5x

27

wargod
امتیاز در این دسته :
663120


28

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
29

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

30

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152
31

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

32

MenTaL
امتیاز در این دسته :
618242

11x
2x
17x

33

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
616654

25x
1x
1x

34

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

35

LawLess
امتیاز در این دسته :
590882

6x
1x
2x
1x
2x

36

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
583800


37

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
583560


38

aidin582
امتیاز در این دسته :
583095

4x
1x
1x
1x
1x
1x

39

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
576490

6x
6x
28x
9x
4x
8x
17x
48x

40

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
561738

21x
1x
1x
17x

41

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

42

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
545464

53x
11x
11x
9x
11x
6x
6x
26x
66x

43

MSM
امتیاز در این دسته :
535242

25x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

44

David1994
امتیاز در این دسته :
508056

17x

45

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

46

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

47

king bala
امتیاز در این دسته :
494620

2x
28x
1x

48

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

49

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
490508

47x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
20x

50

kleptomaniac
امتیاز در این دسته :
486800