باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ag200.sge1000.saf200.s
gd1000.sdg500.sgc1000.s
ae200.sgb1000.sad200.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751660

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
58x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1395415

17x
20x
108x
20x
13x
16x
6x
27x
50x

3

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

4

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

5

natarsid
امتیاز در این دسته :
1238366

6x
3x
2x
13x
5x

6

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1100066

2x

7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1100017
8


امتیاز در این دسته :
1034727

3x
1x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
994006

17x
2x
4x
1x

10

naruto team
امتیاز در این دسته :
953251

1x
10x
2x
2x
2x
1x

11

Gℓσяу Team
امتیاز در این دسته :
930452

70x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
14x
42x

12

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

13

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
906273

1x
13x
1x
1x
1x
3x
1x

14

Stealth
امتیاز در این دسته :
868782

9x
3x
2x
2x

15

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
16

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
794070

1x
2x
3x
1x

18

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
786297

6x
2x
1x
1x
1x

19

kia
امتیاز در این دسته :
768385

12x
3x

20

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

21

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

22

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
721070

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

23

hammerson
امتیاز در این دسته :
682454


24

famo
امتیاز در این دسته :
681972

2x
1x
1x

25

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
654234

9x
9x
67x
5x
9x
12x
10x
43x

26

master
امتیاز در این دسته :
653792

2x
4x

27

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

28

Shaniz
امتیاز در این دسته :
637352

10x

29

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

30

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

31

wargod
امتیاز در این دسته :
602520


32

MenTaL
امتیاز در این دسته :
601702

10x
2x
16x

33

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
600654

24x
1x
1x

34

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
592732

10x
1x
1x
18x

35

LawLess
امتیاز در این دسته :
576782

6x
1x
2x
1x
2x

36

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
573242

5x
5x
27x
9x
4x
8x
14x
33x

37

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
573120


38

aidin582
امتیاز در این دسته :
561495

4x
1x
1x
1x
1x
1x

39

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
552720


40

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

41

MSM
امتیاز در این دسته :
508620

23x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

42

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

43

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

44

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
496598

52x
11x
10x
9x
11x
6x
6x
28x
55x

45

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

46

David1994
امتیاز در این دسته :
492216

17x

47

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
487583

47x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
16x

48

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

49

Observer
امتیاز در این دسته :
466378

1x
3x

50

Cherry
امتیاز در این دسته :
462012