باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
k5.xfc1000.sfb1000.s
v50u200.sfa1000.s
es1000.s,ev1000.s,ex1000.s,ez1000.sez1000.sdc500.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1477800

60x
17x
17x
17x
17x
15x
2x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x

3

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
994106

1x

4

Count Behdad
امتیاز در این دسته :
933246

4x
5x
6x
9x
2x
1x
1x

5

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
830863

2x
10x
1x
1x
1x
2x

7

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
766659

6x
2x
1x
1x
1x

8


امتیاز در این دسته :
749827

3x
1x

9

ali2113
امتیاز در این دسته :
749436

6x
1x

10

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
729291

7x

11

natarsid
امتیاز در این دسته :
686846

5x
3x
2x
12x
4x

12

famo
امتیاز در این دسته :
681372

2x
1x
1x

13

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

14

Odin
امتیاز در این دسته :
640200

1x
1x
1x
1x
2x
1x

15

Shaniz
امتیاز در این دسته :
600603

10x

16

naruto team
امتیاز در این دسته :
581063

8x
2x
2x
2x

17

sam
امتیاز در این دسته :
580967

2x

18

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
576510

1x

19

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
570790

91x
6x
7x
12x
9x
12x
9x

20

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

21

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
549099

7x
1x
1x
1x

22

MSM
امتیاز در این دسته :
539469

23x
1x
1x
1x
1x
2x
2x

23

pho3niX
امتیاز در این دسته :
528184

1x
7x
2x
1x

24

SharLatan SE
امتیاز در این دسته :
524510

7x
3x
45x
8x
7x
5x
1x

25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
518662

9x
1x
1x

26

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

27

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

28

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

29

NoName
امتیاز در این دسته :
467516

1x
2x
3x

30

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x

31

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
453200

3x
2x
1x

32

aidin582
امتیاز در این دسته :
452242

4x
1x
1x
1x
1x
1x

33

nadia
امتیاز در این دسته :
451024

2x
2x

34

MR.BLACKHAND
امتیاز در این دسته :
439415

7x

35

Jacob
امتیاز در این دسته :
433100

1x
1x
2x

36

javad.sh
امتیاز در این دسته :
430230


37

wargod
امتیاز در این دسته :
423120


38

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
419640


39

HIPPO
امتیاز در این دسته :
417796

6x

40

owldark
امتیاز در این دسته :
410473

16x
1x
1x
1x

41

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x

42

Fear has return
امتیاز در این دسته :
403486

6x

43

میثم نکش
امتیاز در این دسته :
402076


44

farzinght
امتیاز در این دسته :
391440


45

هیبت
امتیاز در این دسته :
384972


46

LawLess
امتیاز در این دسته :
376107

5x
1x
2x
1x
2x

47

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
369487

6x
1x
2x
1x

48

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
367032

4x
1x

49

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
367012
50

_naruto
امتیاز در این دسته :
366244

10x
1x
1x
1x
1x
2x