باشگاه کاربران


برترین های سرور finald101

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
360720

28x
2x
3x
2x
2x
2x


2

Legend Team
امتیاز در این سرور :
336600

8x
4x
65x
3x
10x
1x
9x
5x


3

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
282780

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


4

Moein BBoy
امتیاز در این سرور :
277380
5

Persian Style
امتیاز در این سرور :
245880
6

HEROS team
امتیاز در این سرور :
195120

34x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


7

RAS
امتیاز در این سرور :
181080

1x
7x
1x


8

MASTER. LORD
امتیاز در این سرور :
160560

13x
3x
1x
2x
1x
1x
1x
10x


9

naruto team
امتیاز در این سرور :
151920

1x
17x
5x
2x
3x
1x


10

DICTATOOR
امتیاز در این سرور :
142740

3x


11

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
124920

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


12

Mohandes.h
امتیاز در این سرور :
120600

3x


13

zizi
امتیاز در این سرور :
105840

1x


14

BlaCk_sUn
امتیاز در این سرور :
105480

3x


15

eldorado
امتیاز در این سرور :
102060

1x
3x


16

Scar face
امتیاز در این سرور :
98460

1x


17

WHISKY
امتیاز در این سرور :
95220

4x


18

Mehi2
امتیاز در این سرور :
89820

5x
1x
1x


19

ASSASSIN
امتیاز در این سرور :
88200

24x
3x
2x
2x
1x


20

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این سرور :
79380
21

STALKER
امتیاز در این سرور :
76320

12x
1x
1x
1x
1x


22

SINGLE
امتیاز در این سرور :
73080

1x


23

gav
امتیاز در این سرور :
63900

2x


24

siyamak1362
امتیاز در این سرور :
63180

4x
1x


25

gando
امتیاز در این سرور :
6318026

sadism
امتیاز در این سرور :
59220

1x


27

No Game
امتیاز در این سرور :
56880

4x


28

SIKO
امتیاز در این سرور :
52920

10x
1x
1x
1x
1x


29

bad dream
امتیاز در این سرور :
52740

11x


30

Devil Hunter
امتیاز در این سرور :
52560

1x


31

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
50760

30x
2x
1x


32

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این سرور :
50580

5x
1x


33

sheikh
امتیاز در این سرور :
50400

1x
1x
2x
1x
1x


34

mmeisamm71
امتیاز در این سرور :
49680

1x


35

Reckless
امتیاز در این سرور :
48600

1x


36

Lutus
امتیاز در این سرور :
46800

2x


37

regnar
امتیاز در این سرور :
4590038

eblis
امتیاز در این سرور :
45720

1x


39

fire hide
امتیاز در این سرور :
45360

12x
2x
1x
1x
1x
1x


40

SAMAN_RD
امتیاز در این سرور :
45000

16x
4x
2x
2x
4x
2x


41

30avash
امتیاز در این سرور :
44280

1x


42

ChamPion
امتیاز در این سرور :
39060

1x


43

VALHALLA
امتیاز در این سرور :
3906044

HELL
امتیاز در این سرور :
38160

7x


45

entegham
امتیاز در این سرور :
37260

3x


46

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
37080

1x
18x
1x


47

مازندران
امتیاز در این سرور :
37080

43x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
11x


48

king bahram
امتیاز در این سرور :
36900

6x


49

RAAAD
امتیاز در این سرور :
36540

1x


50

ahmad y2j
امتیاز در این سرور :
36000

11x