باشگاه کاربران


برترین های سرور ky10001

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
6393

28x
6x
7x
5x
3x
5x
4x
20x


2

Cloudy
امتیاز در این سرور :
3414

34x
5x
4x
1x
1x
1x


3

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
3000

62x
6x
9x
9x
12x
6x
6x


4

Hossein.ManWeb
امتیاز در این سرور :
2775

3x
14x
1x
2x
1x
1x
1x


5

witch king
امتیاز در این سرور :
2538

18x
1x
6x
1x


6

Darkob
امتیاز در این سرور :
2406

4x


7

entegham
امتیاز در این سرور :
2190

7x
5x
36x
4x
1x
3x
3x
1x


8

H@$@N TeaMIRAN GorGan
امتیاز در این سرور :
1890

8x
1x
1x


9

wildseed
امتیاز در این سرور :
1884

24x
1x
1x


10

dark gunner
امتیاز در این سرور :
1860

19x
1x
1x
1x


11

_KENT
امتیاز در این سرور :
1773

8x


12

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
1206

9x


13

chadvik
امتیاز در این سرور :
109814

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این سرور :
1026

37x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


15

Radman
امتیاز در این سرور :
900

29x
6x
3x
1x
3x
1x
22x
80x


16

Necromancer
امتیاز در این سرور :
858

13x
1x


17

Hesamsajed
امتیاز در این سرور :
83718

palang.pa2
امتیاز در این سرور :
76219

fallen
امتیاز در این سرور :
75020

mohamad3538
امتیاز در این سرور :
693

6x


21

Rasoul
امتیاز در این سرور :
657

4x


22

AsHeX
امتیاز در این سرور :
63323

SORA
امتیاز در این سرور :
624

1x


24

king totan
امتیاز در این سرور :
618

5x


25

Sky
امتیاز در این سرور :
615

5x
28x
2x
1x
1x
1x
1x


26

Persian Style
امتیاز در این سرور :
600

94x
19x
22x
28x
23x
18x
3x
1x
45x
177x


27

Mehi2
امتیاز در این سرور :
591

8x
1x
1x


28

نوید123
امتیاز در این سرور :
573

48x
1x


29

againdeadall
امتیاز در این سرور :
52830

Stamina
امتیاز در این سرور :
50731

anti
امتیاز در این سرور :
408

1x


32

كيميا
امتیاز در این سرور :
39933

ريزه ميزه
امتیاز در این سرور :
32434

Unicorn
امتیاز در این سرور :
240

1x


35

qq3
امتیاز در این سرور :
23436

Edvard
امتیاز در این سرور :
231

3x


37

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
222

24x
1x


38

M.pallmall.H
امتیاز در این سرور :
21939

solely
امتیاز در این سرور :
20740

erfan
امتیاز در این سرور :
195

6x


41

Tea
امتیاز در این سرور :
19542

Vahid
امتیاز در این سرور :
18343

kajdom
امتیاز در این سرور :
16544

kallepazi
امتیاز در این سرور :
162

4x


45

benzz
امتیاز در این سرور :
15646

Amir
امتیاز در این سرور :
15047

Aliof
امتیاز در این سرور :
14448

amel
امتیاز در این سرور :
13849

Battel
امتیاز در این سرور :
135

2x


50

Event
امتیاز در این سرور :
135