باشگاه کاربران


برترین های سرور finalg251

Legend Team
امتیاز در این سرور :
406720

8x
4x
65x
3x
10x
1x
9x
5x


2

naruto team
امتیاز در این سرور :
365600

1x
17x
5x
2x
3x
1x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
271040

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


4

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
269440

28x
2x
3x
2x
2x
2x


5

PIRMARD
امتیاز در این سرور :
257120

3x
22x
2x
1x


6

Persian Style
امتیاز در این سرور :
256960
7

Milad
امتیاز در این سرور :
229600

3x
48x
3x
2x
4x
3x
1x


8

HEROS team
امتیاز در این سرور :
186240

34x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


9

Moein BBoy
امتیاز در این سرور :
182080
10

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
169920

85x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
105x


11

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
161920

30x
2x
1x


12

arash
امتیاز در این سرور :
135360

13x
2x
1x
2x


13

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این سرور :
123840

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


14

_𝙰𝚁𝚃𝙴𝙼𝙸𝚂_
امتیاز در این سرور :
117760

41x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


15

Mr_3NaToR
امتیاز در این سرور :
116640

1x
14x
1x
2x
2x
2x
1x


16

siyamak1362
امتیاز در این سرور :
112320

4x
1x


17

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این سرور :
104800

5x
1x


18

RAS
امتیاز در این سرور :
97600

1x
7x
1x


19

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
76960

6x


20

newteam
امتیاز در این سرور :
72480

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


21

Devil Hunter
امتیاز در این سرور :
65920

1x


22

STALKER
امتیاز در این سرور :
64480

12x
1x
1x
1x
1x


23

Sylvanas
امتیاز در این سرور :
63200

3x


24

Mostafaa IL PRINCE
امتیاز در این سرور :
61280

7x


25

yahoo
امتیاز در این سرور :
60960

29x
5x
3x
1x
1x


26

kia
امتیاز در این سرور :
60000

21x
8x
1x


27

ELIZABET
امتیاز در این سرور :
5712028

sheikh
امتیاز در این سرور :
52800

1x
1x
2x
1x
1x


29

Bizhan
امتیاز در این سرور :
51040

27x


30

No Game
امتیاز در این سرور :
50240

4x


31

king bala
امتیاز در این سرور :
45440

6x
68x
2x
1x
1x
1x


32

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
43360

1x
18x
1x


33

pazhool
امتیاز در این سرور :
34560

1x


34

dastpache
امتیاز در این سرور :
3184035

delvapas
امتیاز در این سرور :
3152036

DeathStorm
امتیاز در این سرور :
30880

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


37

ArEf-AtA
امتیاز در این سرور :
29440

6x
67x
4x
5x
4x
5x
2x


38

bad dream
امتیاز در این سرور :
28800

11x


39

mohamadi
امتیاز در این سرور :
2656040

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
25760

94x


41

Kill
امتیاز در این سرور :
23520

1x


42

wild_child
امتیاز در این سرور :
2096043

YKing
امتیاز در این سرور :
2064044

Sigar
امتیاز در این سرور :
20480

2x


45

𝓢𝓴𝔂
امتیاز در این سرور :
18880

3x
19x
1x
1x
1x


46

amoo asghar
امتیاز در این سرور :
1792047

SIKO
امتیاز در این سرور :
17920

10x
1x
1x
1x
1x


48

kiani
امتیاز در این سرور :
17600

2x


49

meehr84
امتیاز در این سرور :
16960

2x


50

ZALIL
امتیاز در این سرور :
14880